Algemene Voorwaarden

Algemeen
–  VJ LifeStyle verleent geen medische massages. Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
–  VJ LifeStyle verleent géén erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld, en de behandeling zal acuut worden stopgezet.

Intake en uw gezondheid
–  Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven.
–  Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
–  U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind

Privacy
–  Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Uitsluiting van deelname en behandeling:
–  VJ LifeStyle behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

Afmelding
–  Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk, te melden via het telefoonnummer +31702212077

–  Er wordt een no-show-toeslag in rekening gebracht voor klanten die hun reservering niet annuleren, niet komen opdagen. De hoogte van de no-show-toelage bedraagt hetzelfde bedrag als de geboekte behandeling

–  Annuleren van een opdracht/afspraak is tot 48 uur voor aanvang, telefonisch mogelijk. Je kunt tot 48 van tevoren verzetten zonder je voorschot te verliezen. Indien u al voor een pakket betaald heeft gaat de behandeling van het pakket af. 

Terugbetaling of overname
–  Behandelingen die door u geboekt en betaald zijn worden niet terugbetaald. Behandelingen kunnen ook niet worden geruild of worden overgedragen aan derden.

Betaling
–  U boekt uw afspraak online of per telefoon. Na het aangeven van de gewenste behandeling en het aangeven van een gewenste datum, betaalt u een abonnement geheel voor af, tenzij u een losse behandeling boekt dan kunt u na iedere behandeling contant of per overboeking betalen in onze salon.

Afspraak annuleren

–  Bij annulering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk, te melden via het telefoonnummer +31702212077

–  Annuleren van een opdracht/afspraak is tot 48 uur voor aanvang, telefonisch mogelijk. Je kunt tot 48 van tevoren verzetten zonder je voorschot te verliezen.

-  Indien u al voor een pakket betaald heeft gaat de behandeling van het pakket af. 

Afspraak verzetten

–  Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk, te melden via het telefoonnummer +31702212077

–  Een afspraak verzetten is mogelijk tot 48 uur voor aanvang telefonisch mogelijk. Je kunt tot 48 van tevoren verzetten zonder je voorschot te verliezen. Indien u al voor een pakket betaald heeft gaat de behandeling van het pakket af. 

–  Annuleren of verzetten kan alleen via telefoon +31702212077

Reeds overgemaakte betalingen worden nimmer terug betaald!

Garantie
–  U ondergaat een cosmetische behandeling waarop geen garanties kunnen worden gegeven. Cliënt heeft de overeenkomst gelezen en begrepen en indien er vragen waren zijn deze gesteld en beantwoord. Cliënt heeft naar waarheid het intakeformulier ingevuld en zal bij wijzigingen dit direct melden. VJ LifeStyle is niet aansprakelijk voor risico’s, zoals eerder vermeld gebeurt de behandeling op eigen risico

 

Abonnementsvoorwaarden

 

De abonnementsovereenkomst is minimaal geldig voor 6 of 12 maanden. Gedurende deze periode kan er niet tussentijds worden opgezegd. Na de periode van 6 of 12 maanden is het abonnement maandelijks opzegbaar. Het is altijd mogelijk om van abonnementsvorm te veranderen (Brons, Zilver en Goud).

 

De abonnementhouder dient minimaal 18 jaar oud te zijn en dient dit bij ondertekening van de overeenkomst aan te tonen door middel van een geldig identiteitsbewijs.

 

De abonnementhouder dient zelf gebruik te maken van de geboden behandeling en kan niet namens een derde deze overeenkomst sluiten, tenzij sprake is van wettelijke vertegenwoordiging van die derde.

 

De abonnementhouder dient te beschikken over een betaalrekening in Nederland. Bij ondertekening van de overeenkomst dient de bankpas te worden getoond.

 

Het eerste termijnbedrag dient in de salon per pin betaald te worden met de bankpas die behoort bij het rekeningnummer die gebruikt wordt voor de automatische incasso’s of betaling in de salon.

 

De abonnementhouder moet het verschuldigde bedrag maandelijks op dezelfde datum betalen dat het abonnement ingaat. Bij te late betaling is de abonnementhouder, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, meteen in verzuim en is de abonnementhouder direct de wettelijke rente verschuldigd. 

 

VJ Lifestyle behoudt zich het recht voor de behandelingen op te schorten indien er sprake is van een betalingsachterstand.